OK
بازرگانی هایپر بکسل

انواع زنجیر جبران

زنجیر جبران آسانسوری

زنجیر جبران آسانسور به دلیل ارتفاع طول مسیر آسانسور استفاده می گردد.
به عبارت دیگر برای جلوگیری از رخ دادن هرگونه حادثه از زنجیر جبران استفاده می شود. کاری که زنجیر جبران انجام میدهد ایجاد تعادل دینامیکی و مکانیکی مابین دو سمت قاب وزنه و کابین آسانسور است. زنجیر جبران به سه شکل استفاده می گردد.
وزن زنجیر جبران به گونه ای انتخاب می شود که هم وزن سیم بکسل ها گردد.
1- زنجیر جبران با روکش
2-زنجیر با طناب
3-زنجیر جبران باتومی PVC
همانطور که قبلا گفته شد وزن زنجیر جبران باید هم وزن سیم بکسل ها انتخاب شود.
جهت مشاوره و راهنمایی در این زمینه با تیم فنی هایپر بکسل تماس حاصل فرمایید.