OK
بازرگانی هایپر بکسل
واردات و عرضه انواع بست سیم بکسل و اتصالات بکسل و انواع زنجیر

انواع هرزگرد

  هرزگرد

  این وسیله بین سیم بکسل و بار قرار داده می شود به این ترتیب از تاب خوردن سیم بکسل یا طناب یا زنجیر به هنگام چرخش بار خودداری می گردد.
  هرزگردها انواع مختلفی دارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم و اشکال بعضی از آنها را برای نمایش شما در سایت هایپر بکسل میپردازیم.

  1- هرزگرد بلبرینگی
  2- هرزگرد بوتی
  3- هرزگرد سوایول یا بزرگ